Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 2015 để phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán upcom với số vốn điều lệ 58 tỷ đồng đã nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông.

Xem thêm

Tầm nhìn- Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Nhanh nắm bắt cơ hội; triển khai công việcnhanh đạt hiệu quả. Sáng tạo trong tư duy, dám nghĩ mới, làm mới, cải tiến liên tục từ những việc nhỏ nhất. Bền vững trong, phát triển kinh doanh,phát triển nhân lực

Xem thêm

Sơ đồ tổ chức

Có trên 100 CBNV với trình độ từ cao đẳng trở lên, có nhiều kinh nghiệm Nhân sự quản lý: Có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành. Chuyên gia: Có các chuyên gia tư vấn, cố vấn đầu ngành có nhiều kinh nghiệm thực tế

Xem thêm
1   Sau   Cuối