KÍ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 06 năm 2017, CTCP phân phối Top One, đã kí Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm với nội dung như sau:

Xem thêm

Báo Cáo giao dịch của các cổ đông lớn.

Ngày 11/8/2017, CTCP phân phối Top One đã nhận được Báo cáo giao dịch của các cổ đông lớn như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA CỔ PHIẾU LƯU KÝ BỔ SUNG

Ngày 09 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân Phối Top One đã nhận được thông báo sô 784/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 7

Ngày 19 tháng 08 năm 2016, CTCP Phân phối Top One đã nhận được giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 7 như sau:

Xem thêm

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Ngày 22 tháng 03 năm 2017, ông Đinh Văn Tạo có đơn gửi UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tổ chức phát hành với nội dung như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị Nghị quyết HĐQT số : 1212/2016/NQ-HĐQT với nội dung sau:

Xem thêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG CÓ LIÊN QUAN

Ngày 06 tháng 03 năm 2017, CTCP Phân phối Top One đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông có liên quan với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Bà Vũ Thị Hóa và bà Nguyễn Thị Tuyết Lan người có liên quan tới chủ tịch HĐQT đăng ký bán cổ phiếu với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2    3    4   5    Sau   Cuối