GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2017

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới Quý vị nội dung giải trình BCTC quý IV/2017 như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị BCTC quý IV/2017 với nội dung sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH QUÝ I NĂM 2017

Ngày 20 tháng 04 năm 2017, Phòng tài chính-kế toán của CTCP Phân phối Top One đã gửi Ban lãnh đạo công ty Báo cáo tài chính quý I/2017 và báo cáo giải trình với nội dung như sau:

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2017

CTCP Phân phối Top One kính gửi quý vị báo cáo giải trình một số điểm chính trên báo cáo kiểm toán với nội dung cụ thể như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016

CTCP Phân phối Top One kính gửi tới quý vị báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 như sau:

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BCTC QUÝ IV NĂM 2016

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị báo cáo giải trình với nội dung như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2016

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 với nội dung chi tiết như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016.

Kính gửi toàn thể Quý vị báo cáo tài chính quý III/2016 của CTCP Phân phối Top One. Do dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Top One đi vào triển khai cũng như mở rộng sang mảng nhập khẩu và phân phối thực phẩm. Cho nên lợi nhuận và doanh thu của Công ty chúng tôi đều tăng trên 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái:

Xem thêm
1    2   3    Sau   Cuối