GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 SO

Xem thêm

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ SOÁT XÉT SO VỚI NĂM 2016

Xem thêm

GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2017 ĐÃ SOÁT XÉT SO VỚI NĂM 2016

Xem thêm

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN công ty tự lập với báo cáo kiểm toán lập

Xem thêm

Giải trình BCTC riêng quý 2/2017 với quý 1/2017

Xem thêm

Giải trình BCTC riêng quý 2/2017 với quý 2 năm 2016

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ GIẢI TRÌNH QUÝ I NĂM 2017

Ngày 20 tháng 04 năm 2017, Phòng tài chính-kế toán của CTCP Phân phối Top One đã gửi Ban lãnh đạo công ty Báo cáo tài chính quý I/2017 và báo cáo giải trình với nội dung như sau:

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2016.

Kính gửi toàn thể Quý vị báo cáo tài chính quý III/2016 của CTCP Phân phối Top One. Do dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Top One đi vào triển khai cũng như mở rộng sang mảng nhập khẩu và phân phối thực phẩm. Cho nên lợi nhuận và doanh thu của Công ty chúng tôi đều tăng trên 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái:

Xem thêm
Đầu   Trước   6   7    8    Sau   Cuối