Chuỗi siêu thị mini

Dựa trên nền tảng là nhà phân phối nhiều sản phẩm, TOPONE đặt mục tiêu trong các năm tới xây dựng hê thống bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng bằng việc xây dựng một chuối các siêu thị mini với mục tiêu hàng hóa phong phú, chất lượng an toàn; giá cạnh tranh; mua sắm tiện lợi.

Xem thêm
1   Sau   Cuối