Đầu tư các dự án

Với mục tiêu đem hàng hóa tới tận tay người tiêu dung, đặc biệt ở các vùng nông thôn, TOPONE tập trung: Mở rộng và nâng cấp chợ cũ/chuyển đổi thành Trung tâm thương mại; Xây mới chợ truyền thống kết hợp với Trung tâm thương mại.

Xem thêm
1   Sau   Cuối