THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN 9 (NGÀY 23/05/2019)

CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị nội dung thay đổi của Đăng ký kinh doanh như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH LẦN THỨ 8 NGÀY 21/05/2019

CTCP Phân phối Top One xin thông báo tới Quý vị nội dung thay đổi như sau:

Xem thêm

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Phân Phối Top One (UPCoM: TOP) vừa diễn ra chiều ngày 27/04. Trong đó, đáng chú ít nhất là những kế hoạch tái cơ cấu bộ máy hoạt động cũng như chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới là nông nghiệp và thủy hải sản.

Xem thêm

TÀI LIỆU HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra tốt đẹp nhất, CTCP Phân phối Top One kính gửi Quý vị tài liệu họp như sau:

Xem thêm

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày 28 tháng 03 năm 2019, CTCP Phân phối Top One đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Đinh Văn Tạo như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 26 THÁNG 03 NĂM 2019 VỀ VIỆC MUA CÔNG TY CON.

Ngày 26 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã thông qua Nghị quyết mua công ty con với nội dung như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung chi tiết của giao dịch như sau:

Xem thêm

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 06 tháng 03 năm 2019, Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One đã họp và ra Ngị quyết sau:

Xem thêm
1   2    3    4    5    Sau   Cuối