CÔNG VĂN GIA HẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 11 tháng 04 năm 2018, CTCP Phân phối Top One đã nhận được công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội với nội dung như sau:

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QIII/2017

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị giải trình BCTC riêng và hợp nhất quý III/2017 với nội dung như sau:

Xem thêm

BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ III/2017

CTCP Phân phối Top One xin gửi tới quý vị nội dung chi tiết của BCTC riêng và hợp nhất như sau:

Xem thêm

NGHỊ QUYẾT CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY

Ngày 10 tháng 10 năm 2017,Hội đồng quản trị CTCP phân phối Top One đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn tại công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường Miền Trung với nội dung như sau:

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

CTCP phân phối Top One xin gửi tới quý vị nội dung thông tin bất thường liên quan tới các khoản thuế của công ty như sau:

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, CTCP phân phối Top One đã nhận được công văn số: 66859QĐ/CT-TTr1 với nội dung như sau:

Xem thêm

TỔNG KẾT MỘT SỐ DIỄN BIẾN CHÍNH TỚI NGÀY 10/10/2017 CỦA CÔNG TY

Chiều cùng ngày 10/10/2017, Hội đồng quản trị công ty đã họp sơ kết cùng Ban giám đốc công ty để tổng kết một số tình hình như sau:

Xem thêm

GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN QUÝ II/2017

CTCP phân phối Top One xin gửi tới quý vị báo cáo giải trình của quý II năm 2017 với nội dung như sau:

Xem thêm
1    2   3    4    5    Sau   Cuối