THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA CỔ PHIẾU LƯU KÝ BỔ SUNG