BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

 Để biết thêm chi tiết quý vị vui lòng Click vào đường link dưới đây:

1)Báo cáo riêng quý I năm 2017:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlcHJFZkpUMlZwOE0/view

2) Báo cáo hợp nhất quý II năm 2017

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlVXh4Wkc4b1FmRFE/view