Giải trình BCTC hợp nhất quý II/2017

15/05/2017 - 12:00 AM

 Nội dung chi tiết như sau