BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

14/08/2017 - 12:00 AM

 Quý vị vui lòng Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjldlJXX2FMUVFEYTg/view

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán:

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlZmFfdVpqdzFRY00/view