TỔNG KẾT MỘT SỐ DIỄN BIẾN CHÍNH TỚI NGÀY 10/10/2017 CỦA CÔNG TY

10/10/2017 - 7:01 PM

                                     TNG KT MT S DIN BIN CHÍNH CCÔNG TY C PHN PHÂN

                                   PHI TOP ONE ĐàDIN RA TỚI NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2017

 

1-   Hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

-               Địa bàn phân phối: Ban giám đốc phối hợp cùng phòng kinh doanh tiếp tục duy trì vững chắc địa bàn đã mở ở các quận huyện tại Hà Nội và các tỉnh. Bên cạnh đó cũng tiếp cận thêm với một số địa bàn mới để phục vụ thị trường tiêu thụ mùa lễ tết cuối năm.

-           Lĩnh vực với: Các loại trà mang thương hiệu Top One và buôn bán thiết bị y tế đã đóng góp tỷ trọng khá lớn cho Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017

-           Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Luỹ kế hết ngày 30 tháng 9 năm 2017, CTCP phân phối Top One đã đạt được 112 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch 110 tỷ đồng mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. Trước mắt còn quý IV là mùa cao điểm về mua sắm tết, hy vọng phòng kinh doanh sẽ có kết quả giòn giã hơn nữa.

 

2    -     Hoạt động đầu tư      

-           Sau một thời gian theo đuổi đầu tư ngoài nghành là mảng bất động sản nhưng không mang lại hiệu quả, nay HĐQT đã chuyển nhượng thành công cho đối tác dự án tại Miền Trung để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

-           Giá trị chuyển nhượng dự án thu về đạt 98 tỷ đồng, số tiền này sẽ được Công ty đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động sản xuất chính như: Mua thêm máy móc thiết bị, kho hàng, đất trồng nguyên liệu…

 

3-      Trên đây là một số tóm tắt cuộc họp sơ kết tình hình chính của công ty đã diễn ra tới ngày 10/10/2017 giữa HĐQT và ban giám đốc công ty.

 

---------------- Theo TOP-----------------