BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ III/2017

20/10/2017 - 12:00 AM

 Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết

BCTC riêng quý III/2017

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlTHZ6VEJCeWRGWXc/view

BCTC hợp nhất quý III/2017

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlUzNrUWJjQndoUVE/view