GIẢI TRÌNH BCTC RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QIII/2017

10/01/2017 - 12:20 AM

 Quý vị vui lòng Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết:

Giải trình BCTC riêng quý 3/2017

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlMmI1SkxTZV9RX2s/view

Giải trình BCTC hợp nhất quý 3/2017

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlSWVwamdBNV83bnM/view