Giải trình BCTC đã kiểm toán năm 2017

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

 drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlak5YampoWlBwaFlHbDNKbVNyYk1ZM3Utc05z/view