BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TOP ONE

05/04/2019 - 8:49 AM

 Thứ 6 , 05/04/2019 , 8:46 ( GMT + 7)

Quý vị Click vào đường dẫn sau để xem chi tiết Báo cáo thường niên:

drive.google.com/file/d/1QZGfYFC92EFAlXivjGtmhXQDFX5y2Ks6/view

Quý vị Click vào link dưới để xem BCTC đã kiểm toán :

drive.google.com/file/d/0BwNojhTccPjlQU1WeXRxVEJrdjRQTFhhY2VENVcwU0JYVTFN/view