THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

03/01/2020 - 12:12 AM

 Thứ 5, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1r2FvKv7dOYBClod-aBi4eY6at-Ak6j9y/view