THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 Thứ 5, ngày 12 tháng 03 năm 2020

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1r2FvKv7dOYBClod-aBi4eY6at-Ak6j9y/view