THÔNG BÁO XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

14/03/2020 - 10:37 AM

 Thứ 7, ngày 29 tháng 02 năm 2020

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết 

drive.google.com/file/d/1G6KU4FW7mvQM-4_z1xyebg2KNlMgFSI6/view