BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020( NGÀY 14 THÁNG 04 NĂM 2020)

14/04/2020 - 12:00 AM

 Nam Định, ngày 14 tháng 04 năm 2020

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn dưới đây để xem chi tiết:

drive.google.com/file/d/1NqpjjEyacw8NU0TRwMU3p7I8tUNf83Xo/view