Báo cáo Tài chính riêng lẻ quý I/2017

20/05/2017 - 12:00 AM

Dưới đây là Báo cáo Tài chính riêng lẻ quý I/2017 của công ty CP phân phối Top One. Xin mời quý vị click vào đường linh dưới đây:

drive.google.com/file/d/1HXfM39ia-akOeHLQOY1qZ6lUwJlBGsTe/view