Hợp đồng kiểm toán năm 2017

30/06/2017 - 12:00 AM

Công ty cổ phần CP Top One đã ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017. Mời quý vị click vào đường link dưới đây: 

drive.google.com/file/d/1bR2mMutnxOlhxIn08wnpr9L6lTd5JySX/view