Giải trình BCTC quý 2 năm 2017 với BCTC quý 1 năm 2017

20/07/2017 - 12:00 AM

Quý vị vui lòng click vào đường link dưới đây để biết thêm chi tiết:

drive.google.com/file/d/1T4fphzGhRv0VzVUZpdJS634LA54XYc0N/view