Báo cáo tài chính Quý 2/2020

20/07/2020 - 12:00 AM

Quý vị vui lòng Click vào đường dẫn để xem chi tiết : 

BCTC Quý 2drive.google.com/file/d/1LaBU0gh8eoB8sCT1MGBvA3zyozzx8vmu/view 

Giải trình drive.google.com/file/d/1vMX9yYojBOcD8iNUEw8-CaQPQPoN7UrF/view