BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY NĂM 2020

25/01/2021 - 12:00 AM

 Ngày 25/01/2021, công ty cổ phần Phân phối Top One xin gửi Báo cáo tình hình quản trị của công ty năm 2020. Chi tiết, kính mời quý vị xem tại đường link bên dưới:

drive.google.com/file/d/1DzjverpcjooidDljq8qSrzhiwevJBJ-R/view