BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2021

20/07/2021 - 12:00 AM

Ngày 20/7/2021, công ty cổ phần Phân phối Top One đã ban hành báo cáo tài chính quý 2/2021. Chi tiết cụ thể xin mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1fLfMhlByP_bpDui7RZ40w1e1y2f3RL6-/view 

drive.google.com/file/d/1cnYzmkZQYlchC6AxKUTHgCuAgL4_g2GJ/view