THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (07/5/2021)

13/05/2021 - 12:00 AM

 Công ty cổ phần phân phối Top One xin gửi tới quý vị thông báo giao dịch của cổ đông lớn . Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1I5TaTNYJUE_nRTArEeDKotSaVkRP2tY4/view