THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN (10/9/2021)

15/09/2021 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Phân phối Top One thông báo về giao dịch của cổ đông lớn. Chi tiết kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây: 

drive.google.com/file/d/1FjovEN27f13Cgns-BgjQCm8YIfS58gIx/view