THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (14/6/2022)

14/06/2022 - 12:00 AM

Công ty cổ phần phân phối Top One thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của công ty. Chi tiết xin kính mời Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1pJFRoaG_UEQJLnq5YBRPIt01CdCUFygA/view