THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYÊT ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ (27/6/2022)

27/06/2022 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo: Ngày 27/6/2022 công ty nhận được quyết định số 194/QĐ-CCT ngày 22/6/2022 và quyết định số: 203/QĐ-CCT ngày 22/6/2022 của Chi cục thuế huyện Vị Xuyên về việc cương chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/Yêu cầu phong toả tài khoản của đối tượng vi  bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng. Chi tiết kính mới Quý vị xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1HtJCNAqMIMiXT1qEMZ5ldBncFk4ou-9Q/view