QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CHI CỤC THUẾ HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG (28/06/2022)

28/06/2022 - 12:00 AM

Công ty cổ phần Phân phối Top One xin thông báo nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chi cục thuế huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đường link dưới đây:

drive.google.com/file/d/1PnO-Qlyc5BvYps9B_zkpSEWQ3MZu-N-k/view