Ban giám đốc họp và chỉ đạo công việc với các phòng, ban trong công ty

09/04/2016 - 6:59 PM

Ban giám đốc họp và chỉ đạo công việc với các phòng, ban trong công ty

Ngày 26 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Công ty dưới sự chỉ đạo của ban Giám đốc gồm :

1) Ông Nguyễn Thế Trịnh – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

2) Bà Vũ Thị Lan Hương – Phó giám đốc

3) Ông Vũ Hồng Quang – Phó giám đốc

Đã tổ chức cuộc họp trao đổi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với phòng Tài chính kế toán và phòng Kinh doanh để đánh giá kết quả đạt được từ sản phẩm truyền thống cũng như sản phẩm mới từ Công ty TNHH thực phẩm An Phát.

Trên cơ sở thẳng thắn, đóng góp và lấy phát triển công ty làm cốt lõi, đại diện ban giám đốc : Ông Nguyễn Thế Trịnh đã nhận xét và chỉ đạo như sau:

1-      Với phòng Tài chính kế toán

-          Phòng Tài chính kế toán cần bám sát hơn trong việc thu hồi công nợ với các đối tác trên địa bàn Hà Nội và nhân viên kinh doanh thời vụ.

-          Cần cập nhật nhanh, chính xác số liệu tài chính để phục vụ Ban giám đốc

2-      Với phòng Kinh doanh

-          Cần mở rộng hơn nữa thị trường các tỉnh thành Miền trung nơi có nhiều địa điểm du lịch từ Thanh Hóa vào tới Ninh Thuận.

-          Tuyển giám đốc điều hành và nhân viên kinh doanh tại các tỉnh thành đã mở xong hệ thống để giảm thiểu công tác phí.

Bên cạnh đó ông Nguyễn Thế Trịnh cũng đánh giá rất cao khả năng bán sản phẩm mới của phòng Kinh doanh. Toàn bộ sản phẩm nhập khẩu của Công ty TNHH Thực phẩm An Phát đã được đội ngũ kinh doanh hào hứng đón nhận như một bước chuyển mình trong thu nhập của từng cán bộ nhân viên.

Theo số liệu báo cáo tạm tính của phòng Tài chính kế toán, dự kiến hết quý III/2015 doanh thu sẽ đạt 46 tỷ đồng( vượt kế hoạch doanh thu năm 2015 trước một quý, theo tính chất thời vụ, quý IV/2015 sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong năm). Lợi nhuận lũy kế sau thuế hết quý III/2015 dự kiến 1,7 tỷ đồng, tức là đạt : 435 đồng/1 cổ phiếu.

Với sự đón nhận sản phẩm mới tốt như hiện tại, phòng Kinh doanh hoàn toàn tự tin để đạt được mức lợi nhuận sau thuế trên 3 tỷ đồng (tương đương với mức thu nhập 800 đồng/1 cổ phiếu và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 ở mức 700 đồng/1 cổ phiếu) mà ban giám đốc đã đề ra trong cuộc họp hôm nay.

Trân trọng./.