BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 2015.

Vui lòng ấn vào đường link phía dưới.

https://drive.google.com/folderview?id=0BwNojhTccPjlM3ZEMmEwTXJJaFk&usp=sharing