Sơ đồ tổ chức

13/04/2016 - 11:39 PM

Chức năng phòng ban

- Phòng Hành chính nhân sự: Có chức năng quản trị nhân sự: Xây dựng hệ thống, Tuyển dụng, Đào tạo, Chế độ chính sách, Xây dựng văn hóa. Phụ trách các công việc hành chính: lễ tân, hành chính, bảo vệ, tạo vụ.

- Phòng Tài chính kế toán: Có chức năng huy động, điều phối nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kiểm soát thu chi hàng ngày; lập các báo cáo định kỳ; thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

- Phòng Kinh doanh Marketing: Có chức năng xây dựng các chiến lược, hoạt động Marketing, kiểm soát và hỗ trợ hệ thống bán hàng. Bộ phận kinh doanh trực tiếp khai thác thị trường, bán hàng, thu tiền. Đây là một trong những bộ phận chịu trách nhiệm về doanh thu của Công ty

- Phòng Đầu tư: Chịu trách nhiệm tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tính toán, tư vấn cho Ban lãnh đạo để có quyết định đầu tư hiệu quả; triển khai các hoạt động đầu tư đến khi đi vào hoạt động.

Số lượng và năng lực nhân sự

- Có trên 100 CBNV với trình độ từ cao đẳng trở lên, có nhiều kinh nghiệm

- Nhân sự quản lý: Có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành.

- Chuyên gia: Có các chuyên gia tư vấn, cố vấn đầu ngành có nhiều kinh nghiệm thực tế

- Nhân sự chuyên môn:có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Ngoại ngữ, Marketing, Nhân sự, Kế toán, Tài chính.. 

Tiêu chuẩn hệ thống

  - Công ty TOPONE tiêu chuẩn hóa các hoạt động thông qua hệ thống Quy trình thực hiện công việc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp trong từng khâu phục vụ. Do vậy các sản phẩm của TOPONE mang màu sắc riêng biệt, thu hút được quan tâm của các nhà đầu tư, các đối tác liên kết, các khách hàng.