Đại hội đồng cổ đông 04/04/2016

Sáng ngày 4/4/2016 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần phân phối TOP ONE đã diễn ra thành công tốt đẹp tại khách sạn Cầu Am II, 149 Trần Phú, Hà Đông, Hà nội.

Đến dự đại hội có Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các cổ đông. khách mời và báo chí đến dự. Đại hội đã diễn ra đúng trình tự nghi thức theo quy định.

Với kết quả kinh doanh năm 2015 đạt vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, kế hoạch 2016 của Công ty dự kiến đạt doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 10% với các hoạt động kinh doanh trọng tâm: Tiếp tục mở rộng mảng phân phối, mở chuỗi siêu thị bán lẻ; tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư; sản xuất sản phẩm mang thương hiệu TOP ONE.

Bên cạnh đó Đại hội cổ đông cũng đưa ra kế hoạch trong năm 2016 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: tăng vốn điều lệ; chuyển sàn giao dịch; mở rộng quyền sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài; thay thế thành viên BKS; thay đổi mục đích sử dụng vốn; ủy quyền HĐQT sửa đổi điều lệ và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Trong phần thảo luận, các cổ đông vui mừng về kết quả hoạt động kinh doanh 2015 và đã có một số ý kiến đóng góp khá thiết thực để HĐQT, BGĐ tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

 

HĐQT và CBNV tham gia ĐHCĐ thường niên 2016

 

 

Ảnh toàn đại hội

 

 

Ông Đinh Văn Tạo - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016

 

 

Ông Nguyễn Thế Trịnh–Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016